Tie tasapainoon ja parempaan suorituskykyyn vaatii sisäistä työtä

Success is an Inner Job

Balance & Performance

Inner Job on valmennusyritys, joka lisää asiakkaidensa stressinhallintaa, työhyvinvointia ja -tehokkuutta.

Työ on entistä useammin psyykkisesti kuormittavaa. Työnantajan velvollisuus on selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden terveydelle aiheutuvat haitat. Tämä velvollisuus koskee myös stressitekijöitä.

Me autamme teitä tunnistamaan psyykkistä kuormitusta aiheuttavat tekijät yrityksessänne, kehittämään toimintaanne henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tukevaksi sekä vähentämään turhaa stressiä ja lisäämään työtehokkuutta.

Positiivinen stressi on innostusta, joka liittyy työn imuun ja onnellisuuteen.

Parhaimmillaan se:

Lisää suorituskykyä ja keskittymiskykyä.

Parantaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja tuottavuutta.

Auttaa ylittämään itsensä ja lisää resilienssiä.

Yksilö- ja yhteisövalmennuksen yhdistelmästä eniten tehoa.

Balance & Performance -kokonaisuuteen voidaan yhdistää sekä yrityksen toimintakulttuurin kartoitus ja toimintatapojen kehittäminen että henkilöstön resilienssiä ja stressinhallintaa lisäävä valmennus. Näin saadaan aikaiseksi kokonaisuus, jossa osa-alueet tukevat toisiaan ja kestäviä tuloksia syntyy nopeasti.

Vaikka työyhteisökartoitus ja -valmennus sekä yksilövalmennus on toteutettavissa erikseen, ne toimivat kuitenkin tehokkaimmin yhdessä.

Balance & Performance -kartoitus

Stressitekijät ja toimintakulttuuri

Työpaikan toimintakulttuurin ja stressitekijöiden –kartoituksen avulla mitataan työpaikan stressaavuutta ja työntekijöiden toimintakykyä.

Tutustu tarkemmin  >

 

Balance & Performance -valmennus

Stressin hallintaa ja työhyvinvointia

Yksilö- ja yhteisövalmennus tähtää stressinhallintaan sekä työhyvinvoinnin ja -tehokkuuden lisäämiseen yrityksissä ja työyhteisöissä.

Tutustu tarkemmin  >

Tahtoisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan, kuinka voimme olla avuksi juuri teidän organisaatiossanne.