Balance & Performance -kartoitus

Vähennä stressiä, paranna työtuloksia!

Balance & Performance -kartoitus on helposti toteutettava ja kustannustehokas tapa selvittää työpaikan stressaavuutta ja työntekijöiden toimintakykyä.

Kartoituksen avulla selviää nykyisen toimintakulttuurin aiheuttama kuormitus henkilöstölle sekä työskentelytapojen vaikutus yksilöiden hyvinvointiin, stressaantuvuuteen ja työtehokkuuteen.

Kartoituksesta saatavien tulosten perusteella voidaan keskittää kehittämistoiminta juuri niihin tekijöihin, jotka ovat kriittisiä työyhteisön hyvinvoinnin ja työtehokkuuden kannalta.

Kartoitus perustuu Health and Safety UK:n käyttämään organisaatioiden stressikartoitus-malliin ja se on saatavissa suomeksi ja englanniksi.

Balance & Performance -kartoituksen

rakenne ja tulokset

Balance & Performance -kartoituksessa selvitetään 35 kysymyksen avulla kuuden yleisesti eniten stressiä aiheuttavan tekijän tilanne organisaatiossa:

  1. Työn kuormittavuus
  2. Esimiesten ja kollegoiden tuki ja kannustus
  3. Kontrolli, hallinnan tunne
  4. Työn merkitys
  5. Muutosjohtaminen
  6. Ihmissuhteet

Kartoituksen pohjalta voidaan muokata yrityksen keskeisiä toimintatapoja vähemmän stressiä aiheuttaviksi, työhyvinvointia lisääviksi ja tehokkaammiksi. Näin saadaan vähennettyä yksilön ulkoisia stressin aiheuttajia työyhteisössä, lisättyä työn tehokkuutta ja työyhteisön resilienssiä.

Kysymykset

Jokainen kartoitukseen osallistuva työntekijä saa sähköpostitse linkin kyselyyn, joka pitää sisällään 35 monivalintakysymystä. Kyselyyn vastaaminen vie alle 10 min. Yksittäisen henkilön vastauksia ei näytetä tuloksissa.

Tulokset

Saatte kartoituksesta kattavan raportin, jossa jokainen aihealue ja kysymys käydään läpi graafisessa muodossa.

Kehittäminen

Saatujen tulosten perusteella ohjeistamme teidät kehittämään toimintaanne tai ehdotamme tarvittaessa tilanteeseen parhaiten sopivan valmentajan tai valmennuskokonaisuuden.

Inner Jobin yhteistyövalmentajiin lukeutuu useita ansioituneita valmentajia ja coacheja.

Stressi ja mielenterveyden häiriöt ovat tutkimusten mukaan yleisimpiä pitkien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syitä. Työperäistä stressiä kokeekin joka kolmas työntekijä.

60 – 90% kaikista lääkärikäynneistä liittyy stressiperäisiin sairauksiin.

University of Maryland Medical Center, 2017

Yli 60% kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä kärsii mielenterveyshäiriöistä ja yksin masennuksen vuoksi jää Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain lähes 3000 henkilöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tahtoisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin kerron tarkemmin Balance & Performance -kartoituksesta