Balance & Performance -valmennukset

Stressin hallintaa ja työhyvinvointia.

Me uskomme, että jokaisessa ihmisessä ja työyhteisössä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, joka voidaan aktivoida muuttamalla ajattelua ja toimintatapoja. Tarjoamme innostavia, tieteelliseen tutkimukseen perustuvia valmennuksia, jotka lisäävät sekä työhyvinvointia, että tehokkuutta

Balance & Performance -valmennuksen

sisältö ja hyödyt

Valmennus tähtää stressinhallintaan sekä työhyvinvoinnin ja -tehokkuuden lisäämiseen yrityksissä ja työyhteisöissä.

Valmennettava oppii ymmärtämään stressin fyysiset ja psyykkiset vaikutusmekanismit sekä tehokkaita keinoja, joilla stressin haittavaikutuksia vähennetään ja negatiivinen stressi käännetään positiiviseksi voimavaraksi.

Työntekijä saa haltuunsa työkaluja stressinhallintaan ja säätelyyn sekä oppii kehittämään resilienssiään.

Samalla kun stressiperäisten sairaspoissaolojen määrä vähenee, lisääntyy myös työhyvinvointi ja työn tehokkuus ja tuottavuus. Kun työyhteisön jäsenet voivat hyvin, heillä on kapasiteettia keskittyä tuottavaan työhön.

Valmennus toteutetaan lähivalmennuksen ja verkkovalmennuksen yhdistelmänä, jolloin jokainen osallistuja opiskelee omista lähtökohdistaan käsin ja ajankäyttö pysyy tehokkaana.

Yksilöllinen

Kehittää yksilöllisesti osallistujan stressinsietokykyä ja elämän hallintaa. Jokainen osallistuja opiskelee omista lähtökohdistaan käsin.

Tieteeseen perustuva

Perustuu neurologiaan ja mm. Stanfordin yliopistossa tehtyihin stressitutkimuksiin.

Laaja-alainen

Ottaa huomioon yksilön fyysiset-, psyykkiset- ja ympäristötekijät stressaantuvuuteen ja stressinhallintaan liittyen.

Tehokas

Useiden harjoitustehtävien avulla osallistuja oppii ymmärtämään omaa yksilöllistä tapaansa stressata ja laatii henkilökohtaisen suunnitelman voimavarojensa kehittämiseksi.

”Suurimmassa osassa stressi-interventioista (69%) on hyödynnetty rentoutus- ja meditaatiotekniikoita.”

”Työntekijöiden kuormittuneisuus vähenee erityisesti silloin, kun interventio pitää sisällään sekä ajattelutapoihin että käyttäytymiseen vaikuttavia tekniikoita.”

”Kaikista tehokkaimpia interventiot ovat, silloin kun ne kohdistuvat yhtäaikaisesti sekä ihmisiin että organisaatioon.”

Richardsson & Rothstein 2008, LaMontagne ym. 2007, van der Klink ym. 2001, Semmer 2006.

Tahtoisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin kerron tarkemmin Balance& Performance -valmennuksista